Plusklas

Passend onderwijs
Binnen de vereniging werken we met het SIDI3-protocol. Dit is een van de middelen tot signalering van (hoog)begaafdheid. Tijdige signalering is nodig om onderpresteren, demotivatie en gebrek aan leerstrategieën te voorkomen door adequaat aan de leerbehoefte tegemoet te komen.Compacten, verrijken en verdiepen gebeurt in de groep o.a. door middel van Levelwerk en het extra aanbod uit de gebruikte methodes.Dit blijkt niet voor alle leerlingen tot een leerproces te leiden. Aansluitend bij passend onderwijs staan wij voor talentontwikkeling voor ieder kind, zodat de potentie van ieder kind tot uiting kan komen.
Hieruit is de behoefte ontstaan aan een plusklas. Dit is een onderdeel van de zorg wat betekent dat de eindverantwoordelijkheid bij de IB-er van de eigen school ligt.

Aanmelden
Plaatsing in de plusklas kan geboden worden van groep 1 t/m 8 en zal geleid worden door juf Erna Koppelman (e.koppelman~apenstaartje~hoij.nl).
Eenmaal per jaar is er een mogelijkheid tot aanmelding door de groepsleerkracht. Deze heeft een hulpvraag die moeilijk binnen de groep kan worden opgelost en heeft dit gedeeld met IB-er en de betreffende ouders, waarop aanmelding gedaan kan worden.
De toelatingscommissie ontvangt de aanmeldingen en selecteert wie voor de plusklas in aanmerking komt en geeft advies voor onderwijs in de groep als de aanmelding afgewezen wordt.
Deelname aan de plusklas geldt voor het hele schooljaar. Er is na de start in september, een proefperiode van 10 weken. Hierbij kan in geval van nood, na breed overleg, een deelname gestopt worden.

Waar en wanneer?
De locatie van de plusklas is de Rehoboth. Hier kunnen de betreffende leerlingen rechtstreeks naartoe komen. Vervoer valt onder verantwoordelijkheid van de ouders.
Deelname aan de plusklas is voor maximaal 1 dagdeel per week. De plusklasdagdelen vallen momenteel op dinsdagochtend, donderdagochtend en donderdagmiddag. De dagdelen zijn verdeeld over 3 leeftijdsgroepen.

Ouders worden tijdens het schooljaar van informatie uit de plusklas op de hoogte gehouden via de plusklasapp, de IB-er en de groepsleerkracht. En via 10-minutengesprekken met de plusklasleerkracht.

Wat doen we?
Samenwerken met ontwikkelingsgelijken, tegen eigen grenzen aanlopen, fouten leren maken, omgaan met kritiek, uitdagende en complexe opdrachten aangaan, werken aan executieve functies (waaronder bijvoorbeeld plannen en doorzetten vallen), van informeel naar formeel leren, dit zijn zoal de punten waar we mee bezig zullen zijn.
Er wordt vooral procesgericht gewerkt. Er is veel aandacht voor het inzicht in en het evalueren van de leerprocessen. Eigen leerdoelen worden gesteld en geëvalueerd. Dit met toevoeging van de informatie van ouders en leerkrachten, uit de aanmelding verkregen.

Kortom: leren leren, leren denken en leren leven.