Missie

Het doel van de vereniging is het verstrekken van christelijk onderwijs overeenkomstig de grondslag van de vereniging. Die grondslag is Gods woord, zoals dat in de Bijbel tot ons komt. Veel facetten van het christelijk geloof vinden we terug in de Drie Formulieren van Enigheid. Dit zijn:

  • De Heidelbergse Catechismus;
  • De Nederlandse Geloofsbelijdenis;
  • De Dordtse Leerregels.

Avondvierdaagse

De opzet van de avondvierdaagse verandert per 2019. We zoeken ouders die de organisatie op zich willen nemen.

Meer info

AVG

Ons privacyreglement verwerking persoonsgegevens vindt u hier.

Download hier

Ledenvergadering

Alle leden van de HOIJ worden van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering op 22 november 2018.  Ieder lid ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Meer info