Missie

Het doel van de vereniging is het verstrekken van christelijk onderwijs overeenkomstig de grondslag van de vereniging. Die grondslag is Gods woord, zoals dat in de Bijbel tot ons komt. Veel facetten van het christelijk geloof vinden we terug in de Drie Formulieren van Enigheid. Dit zijn:

  • De Heidelbergse Catechismus;
  • De Nederlandse Geloofsbelijdenis;
  • De Dordtse Leerregels.

Ledenvergadering 28 november 2019

De raad van toezicht van de Hervormde schoolvereniging nodigt al haar leden van harte uit op de ledenvergadering van donderdag 28 november 2019 om 19:45 uur in de Ichthusschool. Deze avond zal er een toelichting gegeven worden op het jaarverslag 2018. Daarnaast zal er een presentatie gegeven worden over de holding IJsselrijk.

Ledenvergadering 12 december 2019 | 23 januari 2020

De raad van toezicht nodigt al haar leden uit op de stemmingsvergadering van D.V. 12 december 2019 om te stemmen over een statutenwijziging die aansluiting bij de holding IJsselrijk (VenIJ) mogelijk maakt. Wanneer op deze avond niet twee derde van de leden van de vereniging aanwezig zal zijn zal er een extra stemmingsvergadering gehouden worden op D.V. 23 januari 2020.