Missie

Het doel van de vereniging is het verstrekken van christelijk onderwijs overeenkomstig de grondslag van de vereniging. Die grondslag is Gods woord, zoals dat in de Bijbel tot ons komt. Veel facetten van het christelijk geloof vinden we terug in de Drie Formulieren van Enigheid. Dit zijn:

  • De Heidelbergse Catechismus;
  • De Nederlandse Geloofsbelijdenis;
  • De Dordtse Leerregels.

Corona

Met ingang van maandag 16 maart zijn alle basisscholen tot de meivakantie gesloten. Dit in verband met het coronavirus en in lijn met het overheidsbesluit. Ouders zijn persoonlijk geïnformeerd. Ook bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij de ouders persoonlijk informeren.
Op de locatie Ichthus is opvang van kinderen met ouders in vitale beroepen. We bieden onderwijs op afstand via Teams. De school blijft zoveel mogelijk telefonisch en per e-mail bereikbaar.