Missie

Het doel van de vereniging is het verstrekken van christelijk onderwijs overeenkomstig de grondslag van de vereniging. Die grondslag is Gods woord, zoals dat in de Bijbel tot ons komt. Veel facetten van het christelijk geloof vinden we terug in de Drie Formulieren van Enigheid. Dit zijn:

  • De Heidelbergse Catechismus;
  • De Nederlandse Geloofsbelijdenis;
  • De Dordtse Leerregels.