Missie

Het doel van de vereniging is het verstrekken van christelijk onderwijs overeenkomstig de grondslag van de vereniging. Die grondslag is Gods woord, zoals dat in de Bijbel tot ons komt. Veel facetten van het christelijk geloof vinden we terug in de Drie Formulieren van Enigheid. Dit zijn:

  • De Heidelbergse Catechismus;
  • De Nederlandse Geloofsbelijdenis;
  • De Dordtse Leerregels.

App

De scholen gebruiken vanaf november 2018 ‘de Basisschool App’ en ouders kunnen hier, nadat ze ingelogd zijn, foto’s en berichtjes zien die de leerkrachten plaatsen. Ook kunnen ouders hun kind ziek melden via de App.

Meer info

AVG

Ons privacyreglement verwerking persoonsgegevens vindt u hier.

Download hier