Visie

De christelijke identiteit is zichtbaar op zowel onderwijskundig, pedagogisch als levensbeschouwelijk gebied. Kennis wordt vanuit christelijk perspectief overgebracht. Vanuit een veilige omgeving proberen we de ontplooiing van iedere leerling te bevorderen. Naastenliefde, respect en verantwoordelijkheid zijn daarbij kernwoorden. We willen de leerlingen leren en laten ervaren, dat een persoonlijke relatie met Jezus Christus van doorslaggevend belang is in ieders leven. Het is van groot belang om dagelijks te leren hoe we deze zaken in de dagelijkse praktijk dienen toe te passen. Het bepaald ons staan in de maatschappij.

Samengevat staan we als vereniging voor de volgende zaken:

  • Het uitdragen en voorleven van het evangelie (geloofsopvoeding)
  • De gelijkwaardigheid en uniciteit van ieder mens (respect)
  • De zorg voor het geschapene (rentmeesterschap)
  • De gemeenschapszin (solidariteit)
  • Het geloof in de toekomst (perspectief en hoop)
  • De relatieve vrijheid van de mens (vrijheid in verantwoordelijkheid)

In het christelijk onderwijs dient ons handelen, spreken en denken vervlochten te zijn met deze zaken.

Binnen de gegeven uitgangspunten en doelen is er ruimte voor een eigen schoolbeleid. Wij streven naar de profilering van het ‘eigen gezicht’ van onze scholen, rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen.

Ledenvergadering 28 november 2019

De raad van toezicht van de Hervormde schoolvereniging nodigt al haar leden van harte uit op de ledenvergadering van donderdag 28 november 2019 om 19:45 uur in de Ichthusschool. Deze avond zal er een toelichting gegeven worden op het jaarverslag 2018. Daarnaast zal er een presentatie gegeven worden over de holding IJsselrijk.

Ledenvergadering 12 december 2019 | 23 januari 2020

De raad van toezicht nodigt al haar leden uit op de stemmingsvergadering van D.V. 12 december 2019 om te stemmen over een statutenwijziging die aansluiting bij de holding IJsselrijk (VenIJ) mogelijk maakt. Wanneer op deze avond niet twee derde van de leden van de vereniging aanwezig zal zijn zal er een extra stemmingsvergadering gehouden worden op D.V. 23 januari 2020.