Corona

Met ingang van maandag 16 maart zijn alle basisscholen tot de meivakantie gesloten. Dit in verband met het coronavirus en in lijn met het overheidsbesluit. Ouders zijn persoonlijk geïnformeerd. Ook bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij de ouders persoonlijk informeren.
Op de locatie Ichthus is opvang van kinderen met ouders in vitale beroepen. We bieden onderwijs op afstand via Teams. De school blijft zoveel mogelijk telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Onderwijs volgens Hoij

De Hervormde schoolvereniging (HOIJ) telt drie scholen: Eben-Haëzer, Rehoboth, Ichthus.

Zij worden gekenmerkt door;

  • een sterke en duidelijke identiteit, waarin we als kinderen en leerkrachten volgelingen van Jezus willen zijn in woord en daad;
  • een grote nadruk op kwaliteit, waarbij we de ontplooiing van de kinderen in de breedste zin willen stimuleren. Niet alleen kennis, hoe belangrijk ook, maar ook hoe we met elkaar omgaan, dat we er voor elkaar zijn, kortom dat we opgroeien als volwaardige en verantwoordelijke mensen in deze wereld.

HOIJ heeft staat in een lange traditie van christelijk onderwijs, in 2018 hebben we het 100-jarig bestaan van de vereniging gevierd, en vanuit die traditie proberen we in deze moderne en complexe wereld de kinderen zoveel mee te geven, zodat ze goed toegerust hun weg kunnen vervolgen.

Christelijk onderwijs is een prachtige, maar niet altijd makkelijke opgave, die de leerkrachten met veel liefde en inzet vorm geven. De gerichtheid op en de liefde voor kinderen is een basiswaarde voor elke leerkracht binnen HOIJ en dat betekent tegelijkertijd dat we kinderen structuur en een aanpak op maat bieden.

We werken met moderne methoden en deze worden alle ondersteund door digitale programma’s, waar de kinderen al vanaf de eerste groepen mee werken.

Op de website vindt u op een overzichtelijke manier alles wat u wilt weten. Mocht u vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met Jan Langelaar, directeur-bestuurder van HOIJ of één van de schoolleiders.