Privacy

BEELDMATERIAAL

Binnen HOIJ (Hervormd Onderwijs IJsselmuiden) gaan wij zorgvuldig om met foto’s en video’s.
Natuurlijk is het voor ouders leuk om beeldmateriaal van hun kind op school te zien. Daarom werken wij met een App waarin wij foto’s van de kinderen plaatsen. Deze foto’s zitten achter een AVG veilige login.  Ouders geven bij aanmelding van de leerling toestemming voor het wel of niet delen van beeldmateriaal in de App. Voor meer info over de app, klik hier.

Aan ouders vragen wij om op school geen foto’s en filmpjes te maken waarop andere kinderen dan de eigen kinderen, of medewerkers te zien zijn. Ook vragen wij aan ouders om terughoudend te zijn met het maken én publiceren van foto’s tijdens uitjes of bij het helpen in de groepen.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMER

Mocht u iets willen melden omtrent de AVG wetgeving, dan kan dat intern bij Anne-Rieke Burgler, Privacy Officer van HOIJ.
Zij is te bereiken op a.burgler apenstaartje hoij.nl .
Onze externe FG’er is Peter Bults van FG plein.
Hij is te bereiken via peter apenstaartje fgplein.com .

Privacybeleid

Hieronder ziet u de gepubliceerde documenten van HOIJ die horen bij ons privacybeleid.
Deze documenten gelden voor de drie scholen.