Vereniging

De Hervormde schoolvereniging (HOIJ) telt drie scholen: Eben-Haëzer, Rehoboth, Ichthus.

Zij worden gekenmerkt door;

  • een sterke en duidelijke identiteit, waarin we als kinderen en leerkrachten volgelingen van Jezus willen zijn in woord en daad;
  • een grote nadruk op kwaliteit, waarbij we de ontplooiing van de kinderen in de breedste zin willen stimuleren. Niet alleen kennis, hoe belangrijk ook, maar ook hoe we met elkaar omgaan, dat we er voor elkaar zijn, kortom dat we opgroeien als volwaardige en verantwoordelijke mensen in deze wereld.

HOIJ heeft staat in een lange traditie van christelijk onderwijs, in 2018 hebben we het 100-jarig bestaan van de vereniging gevierd, en vanuit die traditie proberen we in deze moderne en complexe wereld de kinderen zoveel mee te geven, zodat ze goed toegerust hun weg kunnen vervolgen.

Christelijk onderwijs is een prachtige, maar niet altijd makkelijke opgave, die de leerkrachten met veel liefde en inzet vorm geven. De gerichtheid op en de liefde voor kinderen is een basiswaarde voor elke leerkracht binnen HOIJ en dat betekent tegelijkertijd dat we kinderen structuur en een aanpak op maat bieden.

We werken met moderne methoden en deze worden alle ondersteund door digitale programma’s, waar de kinderen al vanaf de eerste groepen mee werken.