Klachten

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klachten, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de contactpersoon binnen de desbetreffende school. De gegevens van de contactpersoon zijn te vinden op de schoolwebsite van de school. Een klacht kan worden ingediend door een ouder van een leerling, leerling of medewerker.