Passend onderwijs

Zie bijlage voor meer informatie over Passend Onderwijs in de deelregio Kampen (dit omdat het elders in het land anders is geregeld).