BAS

Binnen HOIJ verzorgen we onderwijs volgens de BAS (Bouwen aan een Adaptieve School) principes. Adaptief onderwijs gaat uit van het feit dat leerlingen van elkaar verschillen. Ieder kind is anders. Kinderen verschillen van elkaar als het gaat om het leren, maar ook in sociaal en emotioneel opzicht. ieder kind heeft andere behoeften. Binnen onze vereniging spelen we daar op een effectieve manier op in. Werken in tafelgroepen, zelfstandig werken, elkaar helpen, differentiatie in instructie en in verwerking horen daarbij. Adaptief onderwijs betekent voor ons dat we proberen uit de kinderen te halen wat erin zit, cognitief en sociaal-emotioneel, zodat ieder kind tot zijn recht komt. Zo zorgt BAS voor ontwikkelkansen voor ieder kind.

Hieronder staat een document met meer informatie over BAS .

Corona

Met ingang van maandag 16 maart zijn alle basisscholen tot de meivakantie gesloten. Dit in verband met het coronavirus en in lijn met het overheidsbesluit. Ouders zijn persoonlijk geïnformeerd. Ook bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij de ouders persoonlijk informeren.
Op de locatie Ichthus is opvang van kinderen met ouders in vitale beroepen. We bieden onderwijs op afstand via Teams. De school blijft zoveel mogelijk telefonisch en per e-mail bereikbaar.