Onderbouwd

Binnen HOIJ verzorgen we het kleuteronderwijs aan de hand van de methode Onderbouwd.

Deze methode werkt op een speelse manier aan doelen. Er bestaat bij kleuters een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan een kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis vergaren die zij in groep 3 en volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen.
Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren. Spelenderwijs wordt de ontwikkeling van de leerlingen doelgericht gestimuleerd met de methode Onderbouw. Een goed doordacht leeraanbod zorgt voor de nodige prikkels, die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren.

Voor het spelenderwijs leren maakt Onderbouwd gebruik van concreet materiaal:
1. Handpoppen: maakt het doel herkenbaar.
2. Ontwikkelingsmateriaal: maakt het doel tastbaar.

In de visie van Onderbouwd staat het inspelen op specifieke leerbehoeften van kleuters centraal.

Hieronder staat een document met meer informatie over Onderbouwd.

Avondvierdaagse

De opzet van de avondvierdaagse verandert per 2019. We zoeken ouders die de organisatie op zich willen nemen.

Meer info

AVG

Ons privacyreglement verwerking persoonsgegevens vindt u hier.

Download hier

Ledenvergadering

Alle leden van de HOIJ worden van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering op 22 november 2018.  Ieder lid ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Meer info