Onderbouwd

Binnen HOIJ verzorgen we het kleuteronderwijs aan de hand van de methode Onderbouwd.

Deze methode werkt op een speelse manier aan doelen. Er bestaat bij kleuters een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan een kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis vergaren die zij in groep 3 en volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen.
Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren. Spelenderwijs wordt de ontwikkeling van de leerlingen doelgericht gestimuleerd met de methode Onderbouw. Een goed doordacht leeraanbod zorgt voor de nodige prikkels, die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren.

Voor het spelenderwijs leren maakt Onderbouwd gebruik van concreet materiaal:
1. Handpoppen: maakt het doel herkenbaar.
2. Ontwikkelingsmateriaal: maakt het doel tastbaar.

In de visie van Onderbouwd staat het inspelen op specifieke leerbehoeften van kleuters centraal.

Hieronder staat een document met meer informatie over Onderbouwd.