Leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Uw kind is jonger dan 5 jaar

Veel jongere kinderen gaan naar de voorschool of een kinderdagverblijf. Ze worden zo spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Op het moment dat uw kind 4 jaar oud is mag hij of zij naar de basisschool, maar dat hoeft nog niet.

5 tot 16 jaar: Leerplicht

Na de vijfde verjaardag van uw zoon of dochter is uw kind leerplichtig. Dat betekent dat hij of zij naar school moet op de eerste schooldag in de maand na de verjaardag. Als uw kind bijvoorbeeld 10 oktober 5 jaar is geworden, moet het op de eerste schooldag in november naar school. Deze leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.

Ledenvergadering 28 november 2019

De raad van toezicht van de Hervormde schoolvereniging nodigt al haar leden van harte uit op de ledenvergadering van donderdag 28 november 2019 om 19:45 uur in de Ichthusschool. Deze avond zal er een toelichting gegeven worden op het jaarverslag 2018. Daarnaast zal er een presentatie gegeven worden over de holding IJsselrijk.

Ledenvergadering 12 december 2019 | 23 januari 2020

De raad van toezicht nodigt al haar leden uit op de stemmingsvergadering van D.V. 12 december 2019 om te stemmen over een statutenwijziging die aansluiting bij de holding IJsselrijk (VenIJ) mogelijk maakt. Wanneer op deze avond niet twee derde van de leden van de vereniging aanwezig zal zijn zal er een extra stemmingsvergadering gehouden worden op D.V. 23 januari 2020.