Leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Uw kind is jonger dan 5 jaar

Veel jongere kinderen gaan naar de voorschool of een kinderdagverblijf. Ze worden zo spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Op het moment dat uw kind 4 jaar oud is mag hij of zij naar de basisschool, maar dat hoeft nog niet.

5 tot 16 jaar: Leerplicht

Na de vijfde verjaardag van uw zoon of dochter is uw kind leerplichtig. Dat betekent dat hij of zij naar school moet op de eerste schooldag in de maand na de verjaardag. Als uw kind bijvoorbeeld 10 oktober 5 jaar is geworden, moet het op de eerste schooldag in november naar school. Deze leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.